Zaproś nas

Aby zorganizować spotkanie, należy sprawdzić chęć uczestnictwa spośród szkół gimnazjalnych w swoim mieście lub regionie. W gestii lokalnych lub regionalnych partnerów przygotowujących spotkanie w swoim mieście
leży również organizacja sali wykładowej z wyposażeniem (projektor, rzutnik, nagłośnienie) oraz przewozu dzieci na miejsce spotkania.

Spotkania “Klikaj z głową” są bezpłatne, organizatorzy przyjeżdżają do wszystkich miejscowości na własny koszt. W pierwszej kolejności odwiedzimy 49 byłych i obecnych miast wojewódzkich.

Jeżeli chcą Państwo zorganizować spotkanie w swoim mieście lub regionie, uprzejmie prosimy o kontakt z koordynatorem akcji “Klikaj z głową”: